Vplyv mindfulness na pacientov s Alzheimerovým ochorením

avatar uživatele
Terézia Dlhošová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zaujalo nás...

Na fakulte psychológie Univerzity de la Laguna v Španielsku bola predstavená dizertačná práca, ktorá ponúka veľmi zaujímavé výsledky v oblasti psychologickej intervencie u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Hlavný objav spočíva v možnosti zmeniť priebeh tohto ochorenia, keď pacient a jeho hlavný ošetrovateľ praktikujú v každodenných úlohách psychoterapiu založenú na princípoch „mindfulness“.

 Domingo Jesús Quintana Hernández

 

Mindfulness je technika spočívajúca v zameraní pozornosti na súčasnosť a to so zvedavosťou a pozitívnym naladením. Spomínaného výskumu sa zúčastnilo 168 pacientov a ich ošetrovateľov. Všetci pacienti splňovali kritéria pre diagnózu demencia Alzheimerovho typu. Pacientom boli náhodne pridelené štyri podmienky: kognitívna stimulácia, relaxácie, „mindfulness“ a kontrolná skupina. Psychoterapeutické intervencie prebiehali v dobe dvoch rokov 3 krát do týždňa po hodine a pol pri každej podmienke. Všetci pacienti brali rovnaké lieky a boli podrobený skúškam na meranie stupňa autonómie, psychopatológie (úzkosti, depresie, delírium..) a kognitívnych funkcií. Vyšetrenie sa opakovalo každých 6 mesiacov, takže bolo možné vidieť vývoj pacientovho stavu počas dvoch rokov. Vo všetkých meraniach hovoria výsledky v prospech psychoterapie založenej na „mindfulness“ v každodenných aktivitách. Získané výsledky poukazujú na možnosť významného spomalenia poklesu kognitívnych funkcií, ktorý spôsobuje Alzheimerova choroba. Rovnako sa zmenšil rozsah psychopatológie, ktorý je tiež dôležitým aspektom ochorenia. Ako hovorí Teresa Miró, pod vedením ktorej napísal Domingo Jesús Quintana Hernández spomínanú prácu „výsledky sú dôležité pre teoretickú ako aj praktickú aplikáciu“. Niektoré data z výskumu boli prezentované napríklad na Sympóziu mysle a života v novembri v Berlíne.

Pozitívne účinky mindfulness terapie boli zistené u osôb starajúcich sa o pacientov s demenciou (napr. Epstein-Lubow a spol., 2006). Ošetrovatelia často trpia stresom, úzkosťou a depresívnymi stavmi. Zlepšenie psychopatologických príznakov po terapii mindfulness bolo zistené aj u pacientov s ADHD (Zylowska a spol., 2008). Táto štúdia a ďalšie (napr. Chambers a spol, 2008) hovoria aj o zlepšení pozornosti či iných kognitívnych funkcií. Vzhľadom k tomu, že výskumy zamerané na detekciu neuroanatomických korelátov techniky mindfulness využívajúce funkčné a štrukturálne zobrazovanie mozgu poukazujú na neuroplastické zmeny v oblastiach anterior cingulate cortex, insuly, temporoparientálnych spojoch a fronto-limbickej siete (Hölzel a spol., 2011) či tiež na celkové zlepšenie imunity (Davidson a spol., 2003), nie je zlepšenie kognitívnych funkcií až natoľko prekvapujúce.

Zmeny u pacientov s Alzheimerovým ochorením po navštevovaní mindfulness terapie sú síce prekvapujúce vzhľadom na závažnosť ochorenia a jeho jasné somatické príčiny, na druhej strane ale výsledky zapadajú do doteraz známych poznatkov o účinkoch mindfulness a znova nám potvrdzujú prepojenie psychických a somatických aspektov zdravia.

Zdroje

  1. Una tesis de la ULL demuestra la mejora del Alzheimer al practicar la psicoterapia basada en ‘Mindfulness’ [online]. Universidad de la Laguna [cit. 2013 – 09 - 20]. Dostupné na <http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2446532>
  2. Chambers, R., Lo, B. C. Y., & Allen, N. B. (2008). The impact of intensive mindfulness training on attentional control, cognitive style, and affect. Cognitive Therapy and Research, 32(3), 303-322.
  3. Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., ... & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic medicine, 65(4), 564-570.
  4. Epstein-Lubow, G. P., Miller, I. W., & McBee, L. (2006). Mindfulness training for caregivers. Psychiatric Services, 57(3), 421-421.
  5. Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., & Ott, U. (2011). How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 537-559.
  6. Zylowska, L., Ackerman, D. L., Yang, M. H., Futrell, J. L., Horton, N. L., Hale, T. S., ... & Smalley, S. L. (2008). Mindfulness meditation training in adults and adolescents with ADHD a feasibility study. Journal of Attention Disorders, 11(6), 737-746.
  7. Úvodný obrázok dostupný z http://www.healingwithnutrition.com/adisease/alzheimers/alzheimers.html 

PARTNEŘI

OSEL.CZ

web: http://www.osel.cz/

OSEL.CZ

COOLNET

web: http://www.coolnet.cz/

coolnet.cz

e-mail: info@psychologon.cz tel.: +420 549 497 794 ISSN: 1805-7160

Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika