Demise of guys - recenze

avatar uživatele
Zdeněk Krpoun
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kniha autorů Philipa G. Zimbarda a Nikity Duncan s názvem Demise of Guys: Why are boys struggling and what can we do about it je další ze série publikací, které kombinují čtivou populárně naučnou formu výkladu a vědeckou perspektivu emeritního profesora Stanfordské univerzity, kterou napsal se svou kolegyní jako odpověď na současný stav mužské role v rodině.

Hned v úvodu se P. G. Zimbardo zamýšlí nad současným modelem nestabilní rodiny, jež je charakteristická krátkým trváním manželství, a uvádí její možná rizika a odlišnosti oproti tradičnímu pojetí. Odlišnost je zřejmá v nízké kohezi rodiny, rizika představují její možné dopady na pojetí rodiny ze strany adolescentů a dětí. Pozornost věnuje obsahu pornografických materiálů na internetu a jeho dostupnosti pro adolescenty a mladé dospělé. Zamýšlí se nad účelem počítačových her a jejich celkovým vlivem na způsob chování i uvažování současné mládeže.

V knize je výrazná pozornost věnována především mužům v období adolescence a „vynořující se dospělosti“, jejich opakovaným selháváním ve škole, zaměstnání a v heterosexuálních erotických vztazích. Za jejich příčiny považuje dnešní model neúplné a nestabilní rodiny a rizikové faktory internetu.
Pomocí praktických příkladů a vysvětlováním mnoha výzkumných závěrů poukazuje na hodnotovou strukturu euroamerické výkonově orientované kultury. Pro ni je v současnosti typická relativizace všech tradičních zvyků a hodnot a proklamování uspěchaného a nejasně vymezeného životního stylu. Z toho explicitně vyvozuje hlavní důsledky, kterými jsou ztráta smyslu u mladých lidí, zejména mužů, pro smysl a tradici. Philip G. Zimbardo do svých úvah zahrnuje „nevyváženou časovou perspektivu“ (kdy jsme příliš předpojatí jedním časovým rámcem, například na „tady a teď“, a opomíjíme to, co je pro nás důležité) jako ukazatel psychického „nastavení“ současných adolescentů a jeho vlivu na jejich každodenní fungování.

Autoři s odkazem na neurovědy poukazují na „přenastavení“ mozku mladých mužů v důsledku digitalizované podoby trávení volného času. Za hlavní problém považují neschopnost odložit aktuální touhu po uspokojení (zde se opět promítá Zimbardova časová perspektiva, která kategorizuje lidi na základě jejich vnímání toku času do minulého, přítomného a budoucího časového rámce) a započít a udržet přiměřenou míru sociální interakce s opačným pohlavím. Mladí muži jsou dle autorů po opakované expozici počítačovým hrám a pornografickým materiálům nadměrně nabuzeni (arousal), čímž ztrácejí motivaci na vyhledávání plnohodnotných partnerských závazků, které se tak pro ně stávají nudnými.
P. G. Zimbardo a N. Duncan doplňují přehled statistických šetření a výzkumů o praktická doporučení a poukazují na možná východiska z problémů mladíků. Zdůrazňují nutnost zcela přehodnotit současnou podobu modelu fungování rodiny, která má pouze krátkodobé trvání. Pozornost zaměřují také na negativní aspekty pornografického průmyslu a jeho efektu na impotenci a neschopnost mužů přirozeně navazovat, udržet a rozvíjet vztah s „reálnou“ (nevirtuální) dívkou.

Hlavní přínos knihy lze spatřovat v mimořádně zdařilém propojení vědeckého, populárně psychologického a svépomocného (self-help book) žánru psaní, který široké cílové skupině otevírá možnost k nastudování tématu. Publikaci ocení zejména studenti psychologie a jiných humanitních věd, vysokoškolští pedagogové či akademičtí pracovníci. Kniha je svým obsahem dostupná i široké populaci rodičů i adolescentů, aniž by se u nich předpokládala teoretická znalost psychologie.

PARTNEŘI

OSEL.CZ

web: http://www.osel.cz/

OSEL.CZ

COOLNET

web: http://www.coolnet.cz/

coolnet.cz

e-mail: info@psychologon.cz tel.: +420 549 497 794 ISSN: 1805-7160

Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika