CEITEC

avatar uživatele
Katarína Durkáčová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.psychologon.cz/

Viete že CEITEC sa čoskoro stane miestom, kde sa bude skúmať, čo sa deje v mozgu ľudí, ktorí urobili chybu? Alebo prečo sú niektorí ľudia motivovaní a niektorí nie? A viete, že odborníci z CEITEC vyvíjajú podkožný čip, ktorý bude analyzovať niektoré životné funkcie a na diaľku o nich informovať lekára? Zoznámte sa s CEITEC – Stredoeurópskym technologickým inštitútom.

Na stránkach inštitútu je CEITEC predstavený ako projekt výstavby stredoeurópskeho vedecko-výskumného centra excelencie, ktorý spoločne pripravujú Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita a ďalšie výskumné pracoviská. Projekt má za cieľ koncentrovať do Juhomoravského regiónu vedecko-výskumné kapacity a upevniť tiež väzbu českej vedy na zahraničné výskumné inštitúcie a podniky. Má sa stať miestom, ktoré vytvorí prvotriedne podmienky pre výskum jednak prístrojovým aj personálnym vybavením.

Obsahovo sa činnosť centra zameriava na niekoľko oblastí, ktorým odpovedajú jednotlivé výskumné programy: Pokročilé nanotechnológie a mikrotechnológie, Pokročilé materiály, Štruktúrna biológia, Genomika a proteomika rastlinných systémov, Molekulárna medicína, Molekulárna veterinárna medicína a konečne výskum mozgu a ľudskej mysle. Rozdelenie výskumných programov ale nebráni napĺňaniu ďalšieho z cieľov CIETECu, ktorým je riešenie multidisciplinárnych otázok.

26. septembra minulého roku CEITEC oficiálne zahájil svoju činnosť. Časť laboratórií, výukových priestorov a pracovní našla domov v rámci univezitného kampusu Bohunice. Ďalšie štyri pavilóny budú sídliť v areály VUT Pod Palackého vrchem.

Excelentný výskum v Brne

Vysokú úroveň výskumu, jeho nezávislé a transparentné posúdenie má zabezpečiť hodnotenie tunajších výskumníkov výhradne zahraničnými expertami. S najužším vedením CEITECu sa táto medzinárodná vedecká rada stretáva dvakrát ročne. Nastavuje kritéria hodnotenia, komentuje plánované výskumné aktivity a udáva doporučenia týkajúce sa strategického smerovania centra.

Pre ambicióznosť projektu svedčí aj program SYLICA. Jeho cieľom je vytvoriť pre českých expertov pôsobiacich v zahraničí porovnateľné podmienky pre prácu v CEITECu a pritiahnuť ich tak späť domov. V súčasnosti sa tiež rozvíja projekt Work-life balance vedeckých pracovníkov.

Psychológ v CEITECu

V súčasnosti by našinca v činnosti CEITECu mohol zaujímať najmä Výskumný program pre výskum mozgu a ľudskej mysle. Jeho koordinátorom je Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. , neurológ a prorektor MU. Program bol vytvorený pre podporu spolupráce teoretických, experimentálnych a klinických štúdií o mozgu, od molekulárnej úrovne až po úroveň správania a kognície. Plánovaný je i interdisciplinárny výskum v oblasti neuropsychológie, neurológie aj psychiatrie. Brožúru k programu si môžete prezrieť tu.

Program tiež zaisťuje výuku doktorantského oboru Neurovědy v spolupráci s 1.neurologickou klinikou nemocnice sv.Anny. Klinika sa vo výskume orientuje najmä na oblasť epileptológie, klinickej neurofyziológie, funkčného neurozobrazovania, zaoberá sa tiež parkinsonovou chorobou a poruchami kognitivních funkcí.

O excelentnosti výskumu v programe svedčí ocenenie profesora Milana Brázdila hlavnou cenou za mimoriadne výskumné výsledky s medzinárodným významom – cenou G. J. Mendela. Profesor Brázdil společně s dalšími vedcami z CEITECu MU a Lekárskej fakulty MU získali cenu za publikáciu výskumu o deja vu v prestížnom časopise Cortex(impact factor: 6.080). Štúdia(„Unveiling the mystery of déja vu: The structural anatomy of déja vu“ - video rozhovor na ČT)odhalila, že ľudia ktorí déjà vu zažívajú, majú hipokampus významne menší než u tí, ktorí s déjà vu nemajú osobnú skúsenosť. Štúdia je prvou na svete, ktorá preukázala že tento zážitok priamo ovplivňujú konkrétne mozgové štruktúry. Článok zaznamnenal veľký ohlas.

V decembri minulého roku sa navyše zástupcom CEITECu podarilo naviazať spoluprácu s kanadským Rotmanovym ústavom a Krembilovým neurovedným centrom v Toronte a na univerzite McGill v Montreale. Pripravia spolu medzigenračný výskumný projekt zdravotnej prevencie v obore populačných neurovied.

CEITEC organizuje workshopy, popularizuje vedu v médiách a na akciách ako je Týždeň vedy, vzdeláva príležitostne napríklad v rámci Mendel lectures, aj systematicky v doktorských študíjnych programoch. Do roku 2015 majú laboratória CEITECu čítať 25000m2, v ktorých bude pracovať 557 výskumníkov zaradených do 60 výskumných skupín. Jeho činnosť môžete sledovať v pravidelných vydaniach newsletteru každý mesiac.

Zdroje

  1. ceitec.cz
  2. online.muni.cz
  3. veda.muni.cz

PARTNEŘI

OSEL.CZ

web: http://www.osel.cz/

OSEL.CZ

COOLNET

web: http://www.coolnet.cz/

coolnet.cz

e-mail: info@psychologon.cz tel.: +420 549 497 794 ISSN: 1805-7160

Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika